06/06/2021, 01:54 Thêm vào topic
feature-top

Những ngày qua, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử lại (6/6/2021) được Ủy ban bầu cử (UBBC) xã Tráng Việt tập trung thực hiện rốt ráo. UBND, UBBC xã đã hoàn thiện chu đáo cơ sở vật chất: Bàn ghế, phiếu bầu, hòm phiếu, dấu, bút có mực không phải màu đỏ và nét to để cử tri gạch phiếu, bút đỏ, để Tổ bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định…     

Danh sách ứng viên đại biểu HĐND xã Tráng Việt tại Đơn vị bầu cử số 4 đã được niêm yết công khai, đầy đủ

Tiểu ban Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đã tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động về công tác bầu cử lại tại Đơn vị bầu cử số 4 xã Tráng Việt nói chung và khu vực bỏ phiếu số 4 nói riêng, đặc biệt thông tin liên tục trong các ngày 4 - 5/6/2021 để cử tri hiểu rõ việc phải tổ chức bầu cử lại và động viên để cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Ủy ban MTTQ huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp với UBBC xã Tráng Việt thực hiện lập danh sách cụ thể từng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên của mình ở khu vực bỏ phiếu Đơn vị bầu cử số 4 và tranh thủ sự ủng hộ của những người có uy tín, ảnh hưởng tốt tới các cử tri để tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử lại đạt tỷ lệ cao nhất.

Chủ tịch UBBC huyện Mê Linh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử lại được UBBC huyện Mê Linh hết sức lưu tâm. UBBC huyện đã chỉ đạo Phòng Y tế huyện, xã Tráng Việt chủ động xây dựng kịch bản với những phương án cụ thể và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế nhằm ứng phó với tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau ngày bầu cử lại tại Đơn vị bầu cử số 4.

Dự kiến ngày 6/6, UBBC xã Tráng Việt sẽ tổ chức việc bỏ phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản kết quả kiểm phiếu theo luật định. Trong ngày, sẽ thực hiện quy chế báo cáo nhanh kết quả bầu cử lên các cơ quan cấp trên. Đồng thời, tiến hành các nội dung công việc đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử lại đại biểu HĐND xã Tráng Việt tại Đơn vị bầu cử số 4.

Nguồn: Kinhtedothi

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google