26/05/2021, 15:22 Thêm vào topic
feature-top

Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1076 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021) tại tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh diễn ra nghiêm túc, khách quan, công bằng, an toàn, đúng quy định, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế, bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng ké hoạch chi tiết, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thực hiện các nội dung của Kế hoạch này bảo đảm các mục đích đề ra.

Lịch thi: Ngày 6/7/202, buổi chiều 14 giờ 00 phút thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có), nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi.

Ngày 7/7/2021, buổi sáng thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; 7 giờ 30 phút phát đề thi cho thí sinh, giờ bắt đầu làm bài 7 giờ 35 phút. Buổi chiều thi môn Toán thời gian làm bài 90 phút, 14 giờ 20 phút phát đề thi cho thí sinh, giờ bắt đầu làm bài 14 giờ 30 phút.

Ngày 8/7/2021, buổi sáng thi môn khoa học tự nhiên: Vật lí, thời gian làm bài 50 phút, 7 giờ 30 phút phát đề thi cho thí sinh, giờ bắt đầu làm bài 7 giờ 35 phút; Hóa học, thời gian làm bài 50 phút, 8 giờ 30 phút phát đề thi cho thí sinh, giờ bắt đầu làm bài 8 giờ 35 phút; Sinh học thời gian làm bài 50 phút, 9 giờ 30 phút phát đề thi cho thí sinh, giờ bắt đầu làm bài 9 giờ 35 phút. Thi môn khoa học xã hội: Lịch sử, thời gian làm bài 50 phút, 7 giờ 30 phút phát đề thi cho thí sinh, giờ bắt đầu làm bài 7 giờ 35 phút; Địa lí thời gian làm bài 50 phút, 8 giờ 30 phút phát đề thi cho thí sinh, giờ bắt đầu làm bài 8 giờ 35 phút; Giáo dục công dân, thời gian làm bài 50 phút, 9 giờ 30 phút phát đề thi cho thí sinh, giờ bắt đầu làm bài 9 giờ 35 phút. Buổi chiều thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút, 14 giờ 20 phút phát đề thi cho thí sinh, giờ bắt đầu làm bài 14 giờ 30 phút.

Toàn tỉnh thành lập 1 Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi theo quy định để tổ chức kỳ thi. 20 điểm thi, gồm: Trường THPT Bảo Lạc, thị trấn Bảo Lạc (Bảo Lạc); Trường THPT Bảo Lâm, thị trấn Pác Miầu (Bảo Lâm); Trường THPT Cao Bình, xã Hưng Đạo (thành phố Cao Bằng); Trường THPT Chuyên, phường Hòa Chung (thành phố Cao Bằng); Trường Phổ thông DTNT tỉnh, phường Đề Thám (thành phố Cao Bằng); Trường THPT Hạ Lang, thị trấn Thanh Nhật (Hạ Lang); Trường THPT Đàm Quang Trung, thị trấn Xuân Hòa (Hà Quảng); Trường THPT Hòa An, thị trấn Nước Hai (Hòa An); Trường THPT Lục Khu, xã Thương Thôn (Hà Quảng); Trường THPT Nà Giàng, xã Ngọc Đào (Hà Quảng); Trường THPT Nguyên Bình, thị trấn Nguyên Bình (Nguyên Bình); Trường THPT Phục Hòa, thị trấn Hòa Thuận (Quảng Hòa); Trường THPT Pò Tấu, xã Chí Viễn(Trùng Khánh); Trường THPT Quảng Uyên, thị trấn Quảng Uyên (Quảng Hòa); Trường THPT Thạch An, thị trấn Đông Khê (Thạch An); Trường THPT Thông Huề, xã Đoài Dương (Trùng Khánh); Trường THPT Trùng Khánh, thị trấn Trùng Khánh (Trùng Khánh); Trường THPT Thành phố, phường Sông Bằng (Thành phố).

Học sinh đăng ký và nộp hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 11/5/2021. Tổ chức chấm thi từ ngày 11 - 17/7/2021. Công bố kết quả điểm thi ngày 26/7/2021. Xét công nhận tốt nghiệp THPT từ ngày 26 - 28/7/2021. Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) hoàn thành chậm nhất ngày 16/8/2021. Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 20/8/2021. Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Bộ) chậm nhất ngày 27/8/2021).

Theo: Báo Cao Bằng Link: http://baocaobang.vn/Giao-duc/Ke-hoach-to-chuc-Ky-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-nam-2021-tai-tinh/82218.bcb

Nguồn: Fbpg-caobanghong

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google