01/08/2022, 14:22 Thêm vào topic
feature-top

Khúc hoà ca thiên nhiên tại chương trình nghệ thuật Thanh âm xứ Mường.

Dự Lễ hội có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh bạn, hơn 300 nghệ sĩ trong nước và quốc tế cùng đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Chương trình nghệ thuật “Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường” và Carnaval năm 2022 được tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh Hòa Bình. Đây là sự kiện kết hợp hài hòa giữa yếu tố văn hóa truyền thống và hiện đại, góp phần giới thiệu, quảng bá những hình ảnh về đất nước, con người cũng như tiềm năng, thế mạnh của tỉnh tới đông đảo người dân, bạn bè quốc tế.

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ghi nhận và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa của các dân tộc thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Tri thức dân gian Lịch tre và Lễ hội truyền thống Khai Hạ được vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gắn liền với nền sản xuất nông nghiệp lúa nước, thể hiện trình độ phát triển cao, không chỉ là niềm tự hào của dân tộc Mường ở khắp mọi miền đất nước, mà còn là niềm vui chung của các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Những giá trị văn hóa đặc sắc này chính là sợi dây gắn kết cộng đồng, là cội nguồn sức mạnh được gìn giữ, bồi đắp, trao truyền từ đời này qua đời khác, giúp cho người dân ở mảnh đất này vượt qua mọi khó khăn, thử thách để vững bước đi lên, xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu vươn lên, tiến hành đổi mới trên mọi lĩnh vực và thu được nhiều kết quả khá toàn diện…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước cũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong quá trình lập hồ sơ đề cử, xem xét, đánh giá, công nhận 2 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại buổi lễ hôm nay.

Đồng thời tin tưởng, trong thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy những kết quả rất đáng tự hào, khắc phục các tồn tại, hạn chế; quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII và các tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17.

Mong rằng, 2 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được vinh danh hôm nay, cùng hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú của tỉnh sẽ tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình giữ gìn, bồi đắp, trở thành động lực và nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước đó, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm di tích địa điểm Bác Hồ về thăm Trường thanh niên lao động Xã hội chủ nghĩa Hòa Bình, dâng hương, trồng cây lưu niệm tại khu di tích.

Nguồn: Baobacninh

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google