17/07/2021, 21:47 Thêm vào topic
feature-top
(Xây dựng) - Chiều 17/7, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo giới thiệu nội dung và chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, với trọng tâm là kiện toàn 27 chức danh của Chính phủ gồm: Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Họp báo của Văn phòng Quốc hội diễn ra chiều 17/7/2021.

Ông Vũ Minh Tuấn – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, kỳ họp lần này có vai trò quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội khóa XV, trong đó công tác tổ chức nhân sự cấp cao của Nhà nước là nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV. Quốc hội dành khoảng 3 ngày làm việc về công tác nhân sự: bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; các Phó Chủ tịch Quốc hội, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội; Phó Chủ tịch nước; các Phó Thủ tướng Chính phủ...

Theo bà Nguyễn Thị Thanh –Trưởng ban Công tác đại biểu cho biết, tại Kỳ họ thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội kiện toàn 27 chức danh của Chính phủ gồm: Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, việc thực hiện các nghi lễ nhằm thể hiện tính cam kết, lời hứa của các lãnh đạo Nhà nước về trách nhiệm trước cử tri, nhân dân cả nước.

Bên cạnh đó, kỳ họp lần này Quốc hội xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, giai đoạn 2021-2025...

Cũng tại kỳ họp, Quốc hội nghe Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV; nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cư tri; xem xét thông qua các nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh 2022, chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 về thành lập đoàn giám sát chuyên đề.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Văn Cường cho biết, dự kiến chương trình Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian hơn 11 ngày từ 20/7 - 31/7/2021, rút ngắn 5 ngày so với dự kiến trước.

Quốc hội đã chuẩn bị các kịch bản chống dịch Covid-19 trong thời gian diễn ra kỳ họp, có biểu đồ về các bước xử lý để ứng phó.

Hiện có 435/499 đại biểu đã tiêm phòng, một số đại biểu chưa đủ điều kiện tiêm phòng do yếu tố tuổi tác hoặc bệnh lý nền, một số đại biểu phía Nam phải tập trung nhiệm vụ phòng dịch nên xin phép vắng mặt.

Nguồn: Baoxaydung

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google