17/07/2021, 16:59 Thêm vào topic
feature-top

Theo dự kiến Chương trình, kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XV sẽ họp trù bị vào ngày 19/7, thảo luận, biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp, hướng dẫn đại biểu sử dụng thiết bị, phần mềm và bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn.

Ngày 20/7, kỳ họp thứ Nhất sẽ khai mạc với phần phát biểu của Chủ tịch Quốc hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ phát biểu tại phiên khai mạc này.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV trình Quốc hội dự kiến số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sẽ thông qua Nghị quyết.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều 20/7, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chủ tịch Quốc hội sau khi được bầu sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ. Ngay sau đó, Quốc hội sẽ bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc.

Sang ngày 21/7, Quốc hội tiến hành bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cũng liên quan đến bộ máy nhân sự, dự kiến, Quốc hội sẽ có các phiên họp riêng. Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Ngày 26/7, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín, sau khi được bầu, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ; trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.

Cùng ngày, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và thực hiện nghi thức tuyên thệ. Sau đó Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sang ngày 28/7, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Luân Dũng

Nguồn: Tienphong

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google