02/06/2021, 17:15 Thêm vào topic
feature-top

🌈🌈 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc Huyện Ba Chẽ #HuyenBaChe #CongTTDTBaChe #DDCIBaChe #MS3 #Covid-19 #Thitotnghiep

Cùng với có trên 13.800 thí sinh trên địa bàn tỉnh, trong hai ngày 01 - 02/6/2021, 238 thí sinh tại Hội đồng thi THPT Ba Chẽ đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022.

👉 Trong buổi sáng ngày 01/6, các thí sinh tham gia môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) theo hình thức trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 60 phút. Môn thi còn lại là môn Toán các thí sinh thi vào sáng ngày 02/6 với thời gian làm bài 120 phút theo hình thức tự luận.

Sau khi hoàn thành các môn thi, hầu hết các em học sinh đều cho rằng đề thi các môn năm nay bám sát chương trình trong sách giáo khoa và chương trình ôn tập, đề thi không quá khó nhưng có tính phân hóa cao, yêu cầu học sinh phải nắm chắc kiến thức cơ bản.

🌟 Vừa hoàn thành xong môn thi cuối cùng, em Mạc Thảo Linh - Thị trấn Ba Chẽ phấn khởi cho biết: “Em thấy đề thi năm nay tương đối phù hợp với chúng em, kiến thức các môn thi đều nằm trong chương trình chúng em được học và ôn thi nên em làm bài thi tương đối tốt, có một số câu trắc nghiệm khá khó dành cho những bạn muốn đạt được điểm tốt đa. Trong suốt quá trình thi, mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng chúng em được phục vụ đầy đủ như được các anh chị tình nguyện viên phát nước uống, trong phòng thi có quạt và điều hòa nên chúng em rất yên tâm làm bài thi của mình”.

🌟 Cùng chung tâm trạng, em Đinh Tùng Dương - Thị trấn Ba Chẽ chia sẻ: Em vừa thi xong môn thi cuối cùng là môn Toán, em rất vui vì em làm được bài. Năm nay chúng em tham gia thi đúng vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp nên khi đến khu vực thi em chấp hành đúng việc đeo khấu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và các điều kiện phòng chống dịch khác.

🌈🌈 Kết thúc 2 ngày thi, tại Hội đồng thi trường THPT Ba Chẽ, có 03 thí sinh bỏ thi, không có trường hợp nào sai sót về tên, tuổi, số báo danh. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo; điện, nước phục vụ cho kỳ thi được thực hiện chu đáo, góp phần vào thành công của kỳ thi này./.

Thuỳ Lan - Bình Minh Cổng TTĐT Ba Chẽ: https://www.quangninh.gov.vn/donvi/huyenbache/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=13022

Huyện Ba Chẽ is feeling awesome at Trường Thpt Ba Chẽ.🌈🌈 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc Huyện Ba Chẽ #HuyenBaChe #CongTTDTBaChe #DDCIBaChe #MS3 #Covid-19 #Thitotnghiep Cùng với có trên 13.800 thí sinh trên địa bàn tỉnh, trong hai ngày 01 - 02/6/2021, 238 thí sinh tại Hội đồng thi THPT Ba Chẽ đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022. 👉 Trong buổi sáng ngày 01/6, các thí sinh tham gia môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) theo hình thức trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 60 phút. Môn thi còn lại là môn Toán các thí sinh thi vào sáng ngày 02/6 với thời gian làm bài 120 phút theo hình thức tự luận. Sau khi hoàn thành các môn thi, hầu hết các em học sinh đều cho rằng đề thi các môn năm nay bám sát chương trình trong sách giáo khoa và chương trình ôn tập, đề thi không quá khó nhưng có tính phân hóa cao, yêu cầu học sinh phải nắm chắc kiến thức cơ bản. 🌟 Vừa hoàn thành xong môn thi cuối cùng, em Mạc Thảo Linh - Thị trấn Ba Chẽ phấn khởi cho biết: “Em thấy đề thi năm nay tương đối phù hợp với chúng em, kiến thức các môn thi đều nằm trong chương trình chúng em được học và ôn thi nên em làm bài thi tương đối tốt, có một số câu trắc nghiệm khá khó dành cho những bạn muốn đạt được điểm tốt đa. Trong suốt quá trình thi, mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng chúng em được phục vụ đầy đủ như được các anh chị tình nguyện viên phát nước uống, trong phòng thi có quạt và điều hòa nên chúng em rất yên tâm làm bài thi của mình”. 🌟 Cùng chung tâm trạng, em Đinh Tùng Dương - Thị trấn Ba Chẽ chia sẻ: Em vừa thi xong môn thi cuối cùng là môn Toán, em rất vui vì em làm được bài. Năm nay chúng em tham gia thi đúng vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp nên khi đến khu vực thi em chấp hành đúng việc đeo khấu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và các điều kiện phòng chống dịch khác. 🌈🌈 Kết thúc 2 ngày thi, tại Hội đồng thi trường THPT Ba Chẽ, có 03 thí sinh bỏ thi, không có trường hợp nào sai sót về tên, tuổi, số báo danh. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo; điện, nước phục vụ cho kỳ thi được thực hiện chu đáo, góp phần vào thành công của kỳ thi này./. Thuỳ Lan - Bình Minh Cổng TTĐT Ba Chẽ: https://www.quangninh.gov.vn/donvi/huyenbache/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=13022

🌈🌈 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc Huyện Ba Chẽ #HuyenBaChe #CongTTDTBaChe #DDCIBaChe #MS3 #Covid-19 #Thitotnghiep

Cùng với có trên 13.800 thí sinh trên địa bàn tỉnh, trong hai ngày 01 - 02/6/2021, 238 thí sinh tại Hội đồng thi THPT Ba Chẽ đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022.

👉 Trong buổi sáng ngày 01/6, các thí sinh tham gia môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) theo hình thức trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 60 phút. Môn thi còn lại là môn Toán các thí sinh thi vào sáng ngày 02/6 với thời gian làm bài 120 phút theo hình thức tự luận.

Sau khi hoàn thành các môn thi, hầu hết các em học sinh đều cho rằng đề thi các môn năm nay bám sát chương trình trong sách giáo khoa và chương trình ôn tập, đề thi không quá khó nhưng có tính phân hóa cao, yêu cầu học sinh phải nắm chắc kiến thức cơ bản.

🌟 Vừa hoàn thành xong môn thi cuối cùng, em Mạc Thảo Linh - Thị trấn Ba Chẽ phấn khởi cho biết: “Em thấy đề thi năm nay tương đối phù hợp với chúng em, kiến thức các môn thi đều nằm trong chương trình chúng em được học và ôn thi nên em làm bài thi tương đối tốt, có một số câu trắc nghiệm khá khó dành cho những bạn muốn đạt được điểm tốt đa. Trong suốt quá trình thi, mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng chúng em được phục vụ đầy đủ như được các anh chị tình nguyện viên phát nước uống, trong phòng thi có quạt và điều hòa nên chúng em rất yên tâm làm bài thi của mình”.

🌟 Cùng chung tâm trạng, em Đinh Tùng Dương - Thị trấn Ba Chẽ chia sẻ: Em vừa thi xong môn thi cuối cùng là môn Toán, em rất vui vì em làm được bài. Năm nay chúng em tham gia thi đúng vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp nên khi đến khu vực thi em chấp hành đúng việc đeo khấu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và các điều kiện phòng chống dịch khác.

🌈🌈 Kết thúc 2 ngày thi, tại Hội đồng thi trường THPT Ba Chẽ, có 03 thí sinh bỏ thi, không có trường hợp nào sai sót về tên, tuổi, số báo danh. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo; điện, nước phục vụ cho kỳ thi được thực hiện chu đáo, góp phần vào thành công của kỳ thi này./.

Thuỳ Lan - Bình Minh Cổng TTĐT Ba Chẽ: https://www.quangninh.gov.vn/donvi/huyenbache/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=13022

Nguồn: Fbpg-141861439703474

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google