23/09/2022, 18:08 Thêm vào topic
feature-top

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng ảnh chân dung Bác Hồ cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn: Vietnamplus

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google