06/02/2022, 18:46 Thêm vào topic
feature-top

Có dịp đi trên những tuyến đường rợp bóng cây xanh của xã Quảng Phú chúng tôi cảm nhận được bầu không khí trong lành, mát mẻ hơn. Đó là kết quả của phong trào trồng cây xanh, cây phân tán được xã phát động thường xuyên từ nhiều năm nay. Không chỉ trồng cây theo các tuyến đường, bờ kênh mương, khuôn viên nhà văn hóa, trường học…xã Quảng Phú còn khuyến khích, kêu gọi người dân trồng cây ăn quả, cây bóng mát tại vườn nhà, trang trại, khu chuyển đổi…tạo môi trường sinh thái, nâng cao thu nhập. Năm 2021, toàn xã trồng mới 2.500 cây xanh các loại, đạt hơn 200% chỉ tiêu.
Cùng với Quảng Phú, các địa phương của huyện Lương Tài đều xác định trồng cây xanh là nhiệm vụ quan trọng góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết: Nhận thức rõ lợi ích thiết thực của công tác trồng cây xanh và cải tạo vườn tạp, hàng năm huyện chỉ đạo và có những biện pháp, hình  thức tổ chức Tết trồng cây phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương. Để việc trồng cây xanh, cải tạo vườn tạp đạt kết quả cao, Lương Tài thường xuyên chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây và ý thức bảo vệ cây xanh, tạo cảnh quan môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

Cây xanh được trồng dọc các tuyến đường của xã Lâm Thao (Lương Tài) tạo cảnh quan sinh thái, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống người dân.

Từ năm 2015, huyện Lương Tài xây dựng Đề án trồng cây dọc các tuyến đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn trong đó giao Hội Cựu chiến binh huyện thực hiện trồng mới cây xanh các loại dọc 2 bên các tuyến Tỉnh lộ 280, 281, 284, 285 và các tuyến đường huyện góp phần tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, cải thiện chất lượng cuộc sống. Để việc trồng cây trở thành phong trào sâu, rộng trong nhân dân, huyện trích ngân sách hỗ trợ mua cây giống, một phần công trồng, chăm sóc và được khai thác sản phẩm khi thu hoạch.
Thông qua việc trồng cây dọc các tuyến đường đã tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh và môi trường sống, thúc đẩy phong trào trồng cây trên địa bàn huyện. Nhờ vậy, đến nay toàn huyện có nhiều vườn cây ăn quả, trục đường trồng cây lấy gỗ được khai thác, hiệu quả kinh tế cao, trở thành một trong những địa phương có diện tích cây xanh nhiều nhất tỉnh. Việc trồng cây phân tán vì thế được duy trì ngay cả khi huyện không còn chính sách hỗ trợ, giống cây, công chăm sóc…
 Kết quả thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, năm 2021, toàn huyện trồng mới 32.805 cây xanh các loại, trong đó: 15.275 cây lấy gỗ, 17.530 cây ăn quả. Ngoài ra còn nhiều hộ gia đình nhận đất trồng các cây lấy gỗ, cây ăn quả ở khu chuyển đổi và đất bãi ngoài sông mang lại lợi ích kinh tế cao. Toàn bộ cây sau trồng được chăm sóc, bảo vệ thường xuyên, tỉa cành, cắt dọn cỏ nên sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt 95%.
Một số địa phương như: Tân Lãng, Phú Lương, Quảng Phú, Mỹ Hương, Lai Hạ, Minh Tân, thị trấn Thứa… thực hiện quy hoạch vị trí cần trồng cây, từ đó chủ động con giống, xây dựng kế hoạch cụ thể nên kết quả trồng cây cao hơn kế hoạch. Đối với những cây trồng ở nơi công cộng, các đơn vị được giao nhiệm vụ trồng cây đều ký hợp đồng kinh tế, phân công công việc cụ thể cho từng bộ phận. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm, quyền lợi của cá nhân, tổ chức nhận chăm sóc, bảo vệ, nếu cây trồng bị chết hoặc đổ nát phải trồng bổ sung ngay.
Năm 2022, huyện phấn đấu trồng thêm 37.453 cây xanh các loại, trong đó 16.430 cây ăn quả, 21.023 cây lấy gỗ, riêng trong dịp Tết trồng cây dự kiến phát động vào ngày 7 Tết, toàn huyện phấn đấu trồng gần 6.000 cây các loại nhằm tạo khí thế, phong trào thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm. Huyện yêu cầu các xã, thị trấn, cơ sở, chủ hộ nhận khoán trồng cây phải chủ động tìm nguồn cây giống và bố trí cây trồng phù hợp vừa tạo cảnh quan thiên nhiên, vẫn bảo đảm hiệu quả kinh tế.

Nguồn: Baobacninh

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google