30/11/2021, 08:09 Thêm vào topic
feature-top

[NEWS] BUỔI ĐỌC KỊCH BẢN PHIM SAD TROPICAL HOÃN SANG NGÀY 4/12

Theo Osen, mặc dù Kim Seon Ho không tham dự AAA nhưng anh vẫn tham dự buổi đọc kịch bản vào ngày 4/12, hoãn lại một ngày so với thông báo trước đó

Nguồn: Fbpg-BlogKimSeonHoVietnam

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google