03/06/2021, 08:27 Thêm vào topic
feature-top

Trường THPT Trần Văn Thời (huyện Trần Văn Thời) tích cực ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau chỉ đạo thủ trưởng phòng GD&ĐT các huyện, TP Cà Mau, thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm chính về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị phụ trách.Phân công cán bộ phụ trách giám sát, theo dõi tình hình diễn biến của dịch bệnh, kể cả trong thời gian nghỉ hè, tuyệt đối không để dịch bệnh xảy ra trong học đường.Đối với công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên phải thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế.Trong đó, lưu ý bắt buộc đeo khẩu trang nơi làm việc, khi ra khỏi nhà và đến nơi công cộng; cài đặt và quét mã QR-CODE tại nơi làm việc và những nơi bắt buộc, để khai báo y tế theo đúng quy định.Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giáo dục không được đi công tác hoặc đi việc riêng ngoài tỉnh, nhất là công chức, viên chức được phân công thực hiện nhiệm vụ thi tốt nghiệp năm 2021. Trường hợp cần thiết phải đi ra ngoài tỉnh, phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị.Đặc biệt, trong thời gian nghỉ hè, khuyến cáo phụ huynh học sinh không đưa con em đến hoặc tổ chức tham quan, du lịch ở địa phương có dịch bệnh. Lưu ý các em học khối lớp 12 không được đi ra ngoài tỉnh từ nay đến khi kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.Đối với trường học được chọn làm điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, chủ động liên hệ ngành y tế địa phương chuẩn bị các điều kiện tốt nhất trong phòng chống dịch Covid-19.Trưởng điểm thi liên hệ với trường học được đặt điểm thi để rà soát, chuẩn bị kỹ cơ sở vật chất, đảm bảo tốt nhất phục vụ cho kỳ thi và xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tại điểm thi phụ trách, theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế./.

Hằng My

Nguồn: Baocamau

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google