20/04/2022, 16:27 Thêm vào topic
feature-top

Cụ thể: Triệu Sơn: 7; Hoằng Hóa: 6; Bỉm Sơn: 5; Quảng Xương: 5; Sầm Sơn: 4; Yên Định: 4; Thọ Xuân: 4; Nghi Sơn: 4; Ngọc Lặc: 4; Thạch Thành: 4; Hậu Lộc: 3; Đông Sơn: 2; Lang Chánh: 1; Thiệu Hóa: 1; Sầm Sơn: 1.

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 197.413 bệnh nhân cộng dồn; 197.193 người điều trị khỏi, 75 bệnh nhân tử vong.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 7.172.428 liều vắc xin phòng COVID-19, đã triển khai 22 đợt tiêm chủng, đang triển khai tiêm mũi bổ sung, nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 với kết quả cụ thể như sau: Có 2.394.836 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 100%. Có 2.372.360 người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 99,1%. Có 288.213 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 100,0%. Có 283.647 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 99,4%. Đã có 2.280.693 người tiêm mũi bổ sung, nhắc lại, đạt tỷ lệ 95,3% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi bổ sung, nhắc lại.

Tô Hà

Nguồn: Baothanhhoa

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google