03/09/2022, 18:56 Thêm vào topic
feature-top

Nhà hát kịch Hà Nội cho biết diễn viên Hồng Đăng thuộc về các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật, phải chờ kết luận xác minh thông tin của cơ quan có trách nhiệm theo quy định của pháp luật

FBNV

Theo công văn của Nhà hát kịch Hà Nội, diễn viên Hồng Đăngđi nước ngoài về việc riêng khi chưa làm đơn xin phép trong thời hạn hơn 1,5 tháng là vi phạm quy chế làm việc của Nhà hát kịch Hà Nội, vi phạm quy định về nghĩa vụ chung của viên chức theo điều 16, luật Viên chức năm 2010.

Căn cứ vào các quy định hiện hành, diễn viên Hồng Đăng phải bị xem xét xử lý kỷ luật. Tuy nhiên căn cứ vào khoản 4, Điều 3 Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18.9.2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, trường hợp của diễn viên Hồng Đăng thuộc về các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật.

"Khi có kết luận xác minh thông tin của cơ quan có trách nhiệm theo quy định của pháp luật, nhà hát sẽ tiến hành xem xét xử lý theo đúng quy định hiện hành", phía nhà hát cho biết.

\n

Trước đó, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng trả lời về việc xử lý kỷ luật đối với ông Hồ Hoài Anh, giảng viên bộ môn Đàn Bầu, khoa Âm nhạc Truyền thống (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) ra nước ngoài không xin phép đơn vị. Ông Tuấn cho biết sau khi xem xét luật Viên chức và quá trình công tác của giảng viên Hồ Hoài Anh đối với Học viện, Hội đồng kỷ luật đã bàn bạc và nhất trí 100% đưa ra hình thức kỷ luật như sau: Kỷ luật giảng viên Hồ Hoài Anh với hình thức cảnh cáo, vì lý do: “Vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc” của Học viện.

Ngoài xử lý này, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam còn xem xét trừ thi đua với lỗi đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức của giảng viên Hồ Hoài Anh theo luật Viên chức. Bên cạnh đó, sau khi có kết luận từ phía Tây Ban Nha, Hội đồng kỷ luật trường sẽ tiếp tục xem xét, cân nhắc để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo; đảm bảo tính nghiêm minh.

Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nói thêm, học viện chỉ có thể căn cứ vào luật Viên chức và luật Lao động để xử lý một viên chức của cơ quan. Có thể, ở ngoài xã hội Hồ Hoài Anh là người nổi tiếng nhưng trong cơ quan Hồ Hoài Anh là một viên chức, giảng viên. "Khi một viên chức vi phạm quy định về quản lý cán bộ sẽ phải chịu mọi hình thức xử lý kỷ luật theo đúng quy định, chứ không phải xử lý theo hướng là một nghệ sĩ nổi tiếng”, ông Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tin liên quan

Nguồn: Thanhnien

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google