31/05/2021, 17:45 Thêm vào topic
feature-top

NHIỀU TỈNH, THÀNH PHỐ LÙI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hiện nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước đang có nhiều kịch bản để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Một số địa phương đã thông báo lùi thời gian tổ chức kỳ thi hoặc tạm hoãn. Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành phố vẫn tổ chức kỳ thi theo kế hoạch nhưng thiết lập nhiều biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi.

Xem chi tiết tại: https://bit.ly/3wPI2nP

Nguồn: Fbpg-ThongtanxaVietNam

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google