24/07/2021, 10:24 Thêm vào topic
feature-top

Việc lưu thông thông suốt giúp nguồn cung hàng hoá không bị ắch tắc, phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân

Theo đó, Sở đề nghị Sở Y tế huy động nhân lực, bảo đảm phục vụ tối đa nhu cầu xét nghiệm người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian ngắn nhất; phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn, xác nhận hàng hóa, nông sản an toàn dịch bệnh; phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải hướng dẫn triển khai các biện pháp an toàn phòng dịch cho người, phương tiện và hàng hóa để lưu thông qua các địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Sở đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn các địa phương sản xuất, nuôi trồng các loại nông, lâm, thủy sản phù hợp với nhu cầu, khả năng tiêu thụ trong bối cảnh dịch Covid-19; lập danh sách các cơ sở sản xuất các mặt hàng lương thực, thực phẩm, để đơn vị tổng hợp, tính toán nhu cầu dự trữ hỗ trợ và hỗ trợ tiêu thụ khi cần thiết.

Văn bản cũng đề nghị Sở Giao thông- Vận tải nghiên cứu, rà soát lập danh sách, lựa chọn một số đơn vị vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thiết yếu; có phương án bảo đảm giao thông thông suốt, không để ách tắc vận tải hàng hóa.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp, làm việc với UBND các huyện, thành phố đề xuất cơ chế hỗ trợ dự trữ hàng hóa và vận chuyển hàng hóa, phục vụ người dân khu vực cách ly hoặc khi nguồn cung hàng hóa thiết yếu khan hiếm; tham mưu UBND tỉnh thực hiện chính sách trưng thu, mua lương thực, thực phẩm để phân phối cho một số khu vực trọng điểm khi có yêu cầu…

Tin, ảnh: Lê Dung

Nguồn: Baodaknong

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google