16/07/2021, 11:20 Thêm vào topic
feature-top

PHÚ THỌ: ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP F1 VÀ NGƯỜI NHẬP CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh vừa ban hành văn bản về điều chỉnh thời gian cách ly tập trung đối với F1 và người nhập cảnh trên địa bàn tỉnh (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế).

Về cách ly y tế tập trung: Điều chỉnh thời gian cách ly y tế tập trung từ 21 ngày xuống 14 ngày đối với các trường hợp F1 và người nhập cảnh trên địa bàn tỉnh (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế). Lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm tối thiểu 03 lần/14 ngày vào ngày đầu tiên, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 kể từ ngày bắt đầu thực hiện cách ly tập trung. Đối với các trường hợp có nguy cơ cao/rất cao, tần suất lấy mẫu và xét nghiệm có thể nhiều hơn nhưng phải phù hợp với thực tiễn và chỉ định của y bác sỹ.

Về tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú: Sau thời gian hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú 14 ngày tiếp theo. Lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ 14, khi kết thúc thời gian tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú./.

Nguồn: Sở Y Tế Phú Thọ. #TinNongPhuTho247

Nguồn: Fbpg-TinNongPhuTho247

Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google