20/03/2023, 17:20 Thêm vào topic
feature-top

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 396 về chủ trương đầu tư dự án “Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam”. UBND tỉnh Quảng Nam là cơ quan chủ quản của dự án; WB là nhà tài trợ.

Tổng vốn đầu tư dự án 118,7 triệu USD (hơn 2.748,6 tỉ đồng); trong đó vốn vay WB 79,12 triệu USD (hơn 1.832 tỉ đồng) dự kiến từ nguồn vốn IBRD thông thường; vốn đối ứng của UBND tỉnh hơn 916,51 tỉ đồng (tương đương 39,58 triệu USD) trong đó gồm chi phí giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 416 tỉ đồng; tổng diện tích chiếm dụng đất công trình nạo vét sông Trường Giang khoảng 936ha, tổ hợp công trình thoát lũ TP.Tam Kỳ là 27ha, các công trình qua cầu qua sông là 20,7ha.

Dự án này thuộc dự án nhóm A gồm công trình nạo vét sông Trường Giang (công trình giao thông đường thủy cấp 4); tổ hợp công trình thoát lũ TP.Tam Kỳ (công trình thủy lợi cấp 2); xây dựng các cầu bắc qua sông Trường Giang (công trình giao thông đường bộ cấp 2).

Trong đó công trình nạo vét sông Trường Giang có chiều dài 60km từ ngã ba An Lạc (Cửa Đại) đến Cửa Lở (vịnh An Hòa) với chiều rộng luồng 30m, sâu 2,3m. Tổ hợp công trình thoát lũ Tam Kỳ gồm xây dựng kênh tiêu và công trình trên kênh nối từ hồ sông Đầm ra sông Trường Giang với chiều dài 2km.

Dự án còn xây dựng mới 6 cầu vượt sông Trường Giang gồm cầu Bình Dương trên tuyến ĐT613; cầu Hưng Mỹ trên trục đường ngang ĐN-07; cầu Bình Nam trên tuyến N3; cầu Tỉnh Thủy trên tuyến ĐT615; cầu Tam Thanh trên tuyến QL40B; cầu Tam Tiến trên tuyến N5.

Dự án thực hiện từ năm 2022 - 2027 tại các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành và TP.Tam Kỳ. Khi hoàn thành sẽ tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ sở hạ tầng thích ứng và nâng cao năng lực lập kế hoạch và quản lý phát triển thích ứng với rủi ro thiên tai tại các địa bàn thực hiện dự án của tỉnh.

Tỉnh Quảng Nam đang hoàn thiện hồ sơ tác động môi trường để trình Bộ Tài nguyên - Môi trường xem xét, phê duyệt kết quả thẩm định. Dự kiến trong tháng 4.2023, tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục có liên quan và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Nguồn: Motthegioi

Tin địa phương

Google