24/10/2021, 18:51 Thêm vào topic
feature-top

Quảng Ninh - Sáng 24.10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã xuống lò chợ cơ giới hóa 41104 mức -240m thuộc khai trường hầm lò của Công ty CP Than Núi Béo (Quảng Ninh) để kiểm tra thực địa và thăm hỏi, động viên, tặng quà công nhân; làm việc với Tập đoàn TKV về tình hình sản xuất của ngành này.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (thứ hai từ phải sang) tìm hiểu quy trình sản xuất hầm lò ở Công ty than Núi Béo (Quảng Ninh) Ảnh: T.N.D

Chứng kiến người lao động của Than Núi Béo vận hành, khai thác những tấn than dưới lò sâu, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao ý thức và tinh thần lao động của thợ lò. Phó Thủ tướng đã tặng quà, động viên công nhân mỏ than Núi Béo và động viên những người thợ luôn hoàn thành nhiệm vụ, giữ an toàn lao động cho bản thân và đơn vị…

Phó Thủ tướng cơ bản đồng tình, ủng hộ với các đề xuất, kiến nghị của ngành Than và tỉnh Quảng Ninh tại buổi làm việc và đề nghị các bộ, ngành liên quan phải tích cực nghiên cứu, sớm tham mưu Chính phủ tháo gỡ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị, tỉnh Quảng Ninh và ngành Than tiếp tục tận dụng các điều kiện về địa bàn an toàn để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và góp phần vào tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2021 cũng như giai đoạn tiếp theo. Mỗi đơn vị ngành Than phải quan tâm hơn nữa tới ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả của doanh nghiệp và hệ số an toàn trong quá trình sản xuất; làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị ngành than cần tập trung giải quyết một số công việc trọng tâm, như: Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu Tập đoàn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của TKV; tái cơ cấu công nghệ sản xuất, về quản trị doanh nghiệp và về tái cơ cấu về nhân lực gắn với đào tạo, chú trọng đầu tư mở rộng sản xuất; cải tạo, nâng cấp các mỏ hiện có để tăng sản lượng than đảm bảo nhu cầu than cho nền kinh tế; Làm tốt công tác đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh, coi đây là những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng song hành cùng các hoạt động sản xuất kinh doanh  phát triển bền vững…

Nguồn: Laodong

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google