28/07/2021, 11:17 Thêm vào topic
feature-top

Sáng nay (28-7), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ với số lượng 27 thành viên…

Với 479/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,99% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm Thủ tướng Chính phủ; bốn Phó Thủ tướng Chính phủ, dự kiến phân công chỉ đạo các lĩnh vực: Ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; Kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kinh tế ngành; Khoa giáo - Văn xã.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

18 Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế.

Bốn Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Như vậy, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 chỉ có bốn Phó Thủ tướng Chính phủ, giảm một Phó Thủ tướng so với nhiệm kỳ trước, do không bố trí một Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao.

Nguồn: Plo

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google