22/07/2021, 06:20 Thêm vào topic
feature-top

Sáng 22/7, Thêm 2.967 ca COVID-19 được Bộ Y Tế cấp mã số, tổng số mắc của Việt Nam đến nay lên trên 71.000 ca.

Nguồn: Fbpg-TeenLA62

Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google