30/09/2021, 06:30 Thêm vào topic
feature-top

Ảnh minh hoạ 

Luỹ kế số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.973 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.601 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.372 ca.

Cũng liên quan đến dịch bệnh, ngày hôm qua (29/9), Hà Nội đã tiến hành  xét nghiệm: 7.541 mẫu, 2 mẫu dương tính, còn lại âm tính.

Trong đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện xét nghiệm 962 mẫu, kết quả 01 dương tính, còn lại âm tính. Xét nghiệm của bệnh viện: trong ngày thực hiện 6.579 mẫu, kết quả 1 dương tính, còn lại âm tính.

Về tiêm chủng, đến 18 giờ ngày 29/9 số mũi tiêm trong ngày 60.542 mũi; 14.688 mũi 1; 45.854 mũi 2.

Như vậy tổng số tiêm được 6.990.493 mũi, trong đó: tiêm được 5.823.481 mũi 1 (đạt 96,7% dân số trên 18 tuổi và 70,2% tổng dân số), tiêm được 1.167.012 mũi 2 (đạt 19,4% dân số trên 18 tuổi và 14,06% tổng dân số).

N. Huyền

Nguồn: Infonet

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google