25/07/2021, 10:14 Thêm vào topic
feature-top

Sở GT&VT: Hướng dẫn “Luồng xanh” vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông suốt 24/24 tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: Fbpg-trangtinhaiduong

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google