feature-top

🔺 Sở Y tế Hải Phòng ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về thành phố như sau (thông tin cập nhật vào 12h00’ ngày 4/5/2021):

Nguồn: Fbpg-www.haiphong.gov.vn

Video nổi bật

Google