23/07/2021, 19:26 Thêm vào topic
feature-top

Sóc Trăng: tổ chức luồng xanh và thực hiện cấp thẻ nhận diện phương tiện nhằm tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa

--------

Ngày 20/7/2021 Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Thông báo số: 1257/TB-SGTVT về việc tổ chức phân luồng giao thông (luồng xanh) nhằm tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, luồng xanh địa phương kết nối với luồng xanh quốc gia gồm 11 tuyến đường (Để xem chi tiết mời bạn bấm vào ảnh Thông báo đính kèm bên dưới).

Cũng trong ngày 20/7/2021 Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Công văn số: 1249/SGTVT-QLVT, PTNL về việc thực hiện cấp thẻ nhận diện phương tiện nhằm tạo thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa và vận chuyển công nhân trong thời gian tỉnh Sóc Trăng thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg (Để xem chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký luồng xanh và cấp thẻ nhận diện mời mọi người bấm vào ảnh Công văn, Hướng dẫn đính kèm bên dưới).

Đây là hai văn bản quy định cụ thể về việc tổ chức luồng xanh và thực hiện cấp thẻ nhận diện để hoạt động trên luồng xanh, để thống nhất và dễ thực hiện./.

Nguồn: Fbpg-binhyensoctrang

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google