06/10/2022, 10:47 Thêm vào topic
feature-top

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

9 tháng năm 2022, công tác thu NSNN trên địa bàn bảo đảm tiến độ theo dự toán và tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước của tỉnh trong 9 tháng năm 2022 đạt 40.955 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa ước đạt 25.586 tỷ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 15.369 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ. Hầu hết các lĩnh vực thu đều tăng, trong đó có một số khoản thu tăng cao, như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 69%, thuế bảo vệ môi trường tăng 42%, thu tiền sử dụng đất tăng 76%... Nợ thuế trên địa bàn đến ngày 30-9 là 1.575 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 100% người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Thanh Hóa đứng trong Top 10 các tỉnh, thành phố có sắc thu lớn nhất cả nước.

Đạt được những kết quả đó là nhờ các ngành, đơn vị liên quan đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, quản lý tài chính - ngân sách, giá công sản; chỉ đạo quản lý và điều hành NSNN bảo đảm thu ngân sách vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao; tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời cho người nộp thuế; công tác chỉ đạo, triển khai các giải pháp thu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản kịp thời...

Đại diện lãnh đạo Cục thuế phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả tích cực, thu NSNN 9 tháng năm 2022 vẫn còn những khó khăn, hạn chế, như: Công tác chống thất thu về thuế tại một số lĩnh vực như sản xuất và kinh doanh dăm gỗ; khai thác tài nguyên, vận tải, thương mại điện tử. Các dự án dùng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư (dự án BT) UBND tỉnh đã phê duyệt giá đất cụ thể của dự án quỹ đất thanh toán, nhưng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư dự án BT chưa được quyết toán nên việc đôn đốc nộp tiền sử dụng đất gặp khó khăn...

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các ngành liên quan cũng báo cáo làm rõ thêm về tình hình thu NSNN; đồng thời thảo luận và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn như: Nâng cao hiệu quả thu tiền sử dụng đất; rà soát thu thuế trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản, vận tải, thương mại điện tử; đề xuất các biện pháp thu nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế; thực hiện kiểm toán, thanh tra…

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các ngành, địa phương trong việc điều hành thu NSNN trong 9 tháng đầu năm. Để hoàn thành số thu theo đúng mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ngành Thuế, Hải quan cần tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm thu đạt và vượt dự toán được giao. Đẩy mạnh hiện đại công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Tăng cường công tác quản lý thị trường, nhất là trong những tháng Tết. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, bình đẳng nghĩa vụ của người nộp thuế; tích cực đôn đốc các khoản thuế phát sinh, rà soát các doanh nghiệp còn nợ đọng để có phương án thu, cưỡng chế thu theo quy định của pháp luật. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nhận thức đúng, đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ nộp thuế và những chính sách tháo gỡ khó khăn về thuế của Chính phủ, của tỉnh. Tiếp tục triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ các chính sách hỗ trợ cho người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, những vướng mắc thực hiện các cơ chế, chính sách để báo cáo các cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần nâng cao tinh thần trách nhiệm dành sự quan tâm đặc biệt và vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế trong thực hiện các giải pháp thu ngân sách, nhất là trong các lĩnh vực khai thác tài nguyên, vận tải, thương mại điện tử...; đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp phát triển để tạo nguồn thu NSNN lâu dài.

Khánh Phương

Nguồn: Baothanhhoa

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google