17/07/2021, 12:58 Thêm vào topic
feature-top

Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được yêu cầu phải thực hiện điều kiện 3 tại chỗ (sản xuất, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ). Nếu doanh nghiệp không đủ điều kiện thực hiện "3 tại chỗ" thì phải tổ chức xe ôtô đưa đón tập trung cho 100% số công nhân làm việc trong công ty.

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh trong thời gian 72 giờ kể từ 00h ngày 16.7.2021 phải xây dựng kế hoạch, phương án vừa sản xuất vừa phòng chống dịch.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu cần phải thực hiện "3 tại chỗ" tại doanh nghiệp. Nếu không thể đáp ứng "3 tại chỗ" cho tất cả công nhân của danh nghiệp thì xây dựng phương án "3 tại chỗ" đối với công nhân ngoài tỉnh và công nhân thuộc các khu vực địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Còn các đối tượng khác không tham gia thực hiện "3 tại chỗ" thì doanh nghiệp phải bố trí xe ôtô đưa rước tập trung.

Việc thực hiện "3 tại chỗ" phải bảo đảm thực hiện đúng Hướng dẫn liên ngành số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14.7.2021 của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam.

Nếu doanh nghiệp không đủ điều kiện thực hiện "3 tại chỗ" thì phải tổ chức xe ôtô đưa đón tập trung cho 100% số công nhân làm việc trong công ty, không để công nhân tự đi xe cá nhân và yêu cầu công nhân khi về nhà phải tự theo dõi sức khỏe, không di chuyển nhiều nơi để bảo đảm phòng, chống dịch. Tổ chức rà soát, bố trí sắp xếp công nhân cư ngụ đến từ các khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đi xe, làm việc, ăn uống riêng để bảo đảm công tác giãn cách phòng, chống dịch.

Doanh nghiệp không đáp ứng một trong những biện pháp trên thì phải tạm dừng hoạt động. Các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phải bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế, nhất là bảo đảm 100% công nhân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, kê khai y tế hàng ngày, bố trí làm việc lệch ca, bảo đảm giãn cách trong sản xuất, ăn uống…

Nguồn: Laodong

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google