26/07/2021, 21:56 Thêm vào topic
feature-top

Cụ thể, UBND thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, các đơn vị quản lý tài xế công nghệ 2 bánh (shipper) chủ động làm thẻ cứng, có dán ảnh để tài xế phục vụ việc kiểm soát khi đi qua các chốt phòng dịch.

Các công ty trang bị cho shipper mã QR chứa thông tin tài xế, phương tiện, hàng hóa vận chuyển, lộ trình nhận và giao hàng. Các shipper phải có băng đeo tay nền xanh đậm, ống đeo cao 20cm, in chữ trắng “Shipper”. Các shipper chỉ được hoạt động trong phạm vi quận, huyện hoặc thành phố Thủ Đức.

Đối với nhân viên giao hàng của siêu thị, các đơn vị quản lý nhân viên giao hàng không ứng dụng công nghệ như trên cần lập danh sách người giao hàng, gửi về Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh xác nhận.

Các đơn vị quản lý nhân sự giao hàng chỉ động phối hợp với cơ quan y tế tổ chức xét nghiệm nhanh định kỳ sàng lọc Covid-19 cho nhân viên của mình; nhắc nhở và quản lý nhân viên thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Người sử dụng lao động là nhân viên giao hàng sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để nhân viên của mình vi phạm các quy định phòng dịch Covid-19.

Sở Công Thương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu giải pháp nhắn tin SMS hàng ngày đến từng shipper để xác nhận shipper đã được đăng ký hoạt động với cơ quan chức năng.

 

Nguồn: Hanoimoi

Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google