07/07/2022, 12:25 Thêm vào topic
feature-top

Thanh tra tại điểm thi kiểm tra và hướng dẫn cán bộ coi thi sử dụng máy ghi âm - Ảnh: T.Trang

Thầy Nguyễn Lê Tuấn, trưởng điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, cho biết đã bố trí một phòng thi riêng, có 2 cán bộ coi thi và 1 cán bộ giám sát.

Ngoài ra, phòng thi được bố trí thêm 1 cán bộ coi thi làm nhiệm vụ hỗ trợ thí sinh viết bài. Cán bộ hỗ trợ thí sinh viết bài không có cùng chuyên môn đối với môn thi.

Đặc biệt, phòng thi được trang bị 1 camera ghi lại toàn bộ hình ảnh của thí sinh và cán bộ hỗ trợ thí sinh, 1 máy ghi âm - thu lại toàn bộ giọng đọc của thí sinh. Camera và máy ghi âm đều được kiểm tra trước khi niêm phong (camera không có hình ảnh và máy ghi âm không có audio nào khác trước khi thí sinh làm bài).

Cũng theo thầy Tuấn, khi hết giờ làm bài, trưởng điểm thi, thư ký và công an đến phòng thi niêm phong toàn bộ camera và máy ghi âm, đảm bảo an ninh an toàn cho thiết bị, chuyển về hội đồng chấm thi sau khi kết thúc kỳ thi.

Trong quá trình làm bài thi, khi thí sinh muốn bỏ nội dung nào thì cán bộ hỗ trợ dùng bút, thước kẻ gạch một đường ngang từng chữ/dòng/nội dung mà thí sinh muốn bỏ.

"Nếu thí sinh muốn xem lại nội dung một phần nào đó hoặc nội dung cả bài, cán bộ hỗ trợ cho thí sinh xem lại toàn bộ bài/phần bài đã được chép (khi còn thời gian làm bài). Đối với những câu/từ thí sinh phát âm nhỏ hoặc không rõ, cán bộ hỗ trợ hỏi lại cho chính xác trước khi chép cho thí sinh. Cán bộ hỗ trợ phải dừng viết ngay và không ghi chép gì thêm khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài", thầy Tuấn nói.

Nguồn: Tuoitre

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google