22/07/2021, 16:47 Thêm vào topic
feature-top

Theo đó, đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa là các loại hàng mau hỏng (hàng nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh), các loại hàng thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh có lộ trình đi vào, đi ra từ thành phố Hồ Chí Minh và quá cảnh qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nếu chỉ lưu thông trong 19 tỉnh, thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 (vùng thực hiện Chỉ thị 16) thì không cần đăng ký cấp giấy nhận diện phương tiện (có mã QR) theo Công văn số 5017/TCĐBVN-VT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Đối với các phương tiện chở hàng hóa tươi sống nêu trên từ các tỉnh, thành khác có lộ trình đi vào, đi ra vùng thực hiện Chỉ thị 16 và quá cảnh qua vùng này, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh chỉ cấp giấy nhận diện khi các phương tiện có lộ trình điểm đi, điểm đến hoặc quá cảnh qua thành phố Hồ Chí Minh (thông qua địa chỉ: luongxanh.drvn.gov.vn). Các xe này phải dán biển màu vàng ghi chữ “hàng mau hỏng” có dấu treo của doanh nghiệp trên kính xe.

Đối với các đơn vị đã được Sở Giao thông Vận tải cấp giấy nhận diện (thời hạn đến hết ngày 23-7-2021), Sở sẽ tự động gia hạn trên phần mềm thông qua mã QR đã cấp trước đây cho đến hết ngày 1-8.

Trường hợp các đơn vị thay đổi lộ trình hoặc không có nhu cầu sử dụng giấy nhận diện, đề nghị các đơn vị có trách nhiệm thông báo đến Sở Giao thông Vận tải để điều chỉnh lộ trình hoặc chấm dứt hiệu lực của giấy nhận diện trên hệ thống.

Nguồn: Hanoimoi

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google