26/07/2021, 08:05 Thêm vào topic
feature-top

Tối 25/7, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cho biết Thành phố sẽ có những điều chỉnh để kiểm soát chặt chẽ hoạt động shipper trong thời gian này.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết người giao hàng (shipper) phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Shipper chỉ được hoạt động trên địa bàn quận, huyện, TP Thủ Đức khi đáp ứng được các điều kiện như có thẻ đeo trong suốt quá trình hoạt động hoặc có dấu hiệu nhận diện, nhận biết thông tin cá nhân cho thấy thuộc diện được phép hoạt động.

Để thực hiện, các công ty công nghệ phải đăng ký danh sách shipper và địa bàn hoạt động cho Sở Công Thương và Sở Giao thông Vận tải Thành phố.

Các đơn vị không quản lý shipper bằng ứng dụng công nghệ thì phải đăng ký, xác nhận cấp thẻ cho từng shipper tại các xã, phường, thị trấn. Phạm vi hoạt động của những người giao hàng này cũng chỉ trong địa bàn quận, huyện cụ thể.

Nguồn: Fbpg-tintucvtv24

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google