20/07/2021, 09:09 Thêm vào topic
feature-top

Mỗi khoá Quốc hội đều để lại những dấu ấn riêng

Mở đầu bài phát biểu, Tổng Bí thư nhắc lại cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam đồng thời nhấn mạnh: Trải qua hơn 75 năm, với 14 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội nước ta đã luôn luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Nguồn: Baogiaothong

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google