01/12/2022, 20:50 Thêm vào topic
feature-top

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan tại cuộc họp về tiến độ triển khai thực hiện Đề án đầu tư - xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP.HCM) giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, với quan điểm, mục tiêu nghiên cứu, tổ chức không gian phát triển các huyện nhằm khai thác lợi thế của từng huyện, hình thành vùng động lực, cực tăng trưởng mới thúc đẩy kinh tế của TP phát triển nhanh, bền vững và hiệu quả, nhiệm vụ trước mắt cần tập trung nghiên cứu giải pháp quy hoạch không gian, hình thành bộ khung về kết cấu hạ tầng, các trục giao thông quan trọng, các tuyến đường huyết mạch, các khu đô thị lớn cùng với các thiết chế văn hóa - xã hội đi kèm...

Từ đó, đề xuất các giải pháp, đề án, chương trình để đầu tư - xây dựng các huyện phát triển trở thành đô thị vệ tinh của TP.

TP.HCM đang thực hiện Đề án đầu tư - xây dựng các huyện thành quận (hoặc TP thuộc TP.HCM) giai đoạn 2021 – 2030. (Trong ảnh là huyện Cần Giờ nhìn từ trên cao).

Sau khi các huyện đạt tiêu chuẩn theo quy định, TP sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mô hình đơn vị hành chính đô thị phù hợp với từng huyện.

Do đó, trong giai đoạn hiện nay, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị các Huyện ủy, UBND các huyện không đề xuất hoặc kiến nghị thành phố việc xin chủ trương chuyển huyện thành quận hay TP.

Về tiến độ triển khai đề án, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan giao Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Viện Nghiên cứu phát triển TP, UBND các huyện khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ thời gian tại Thông báo 592/2022 của Văn phòng UBND TP.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định, nghiệm thu các Đồ án nhánh do các sở, ngành phụ trách; hoàn thành thẩm định các đề án: Văn hóa đô thị, Con người đô thị, Quản lý Nhà nước trước ngày 15/12; hoàn thành thẩm định, nghiệm thu các đề án: Kinh tế đô thị và Hạ tầng đô thị trước ngày 25/12.

Sở Nội vụ chủ trì nghiên cứu, tham mưu UBND TP báo cáo Ban cán sự đảng UBND TP quá trình xây dựng; kết quả đánh giá, thẩm định các Đồ án nhánh do các sở, ngành có liên quan chủ trì thực hiện, hoàn thành trước ngày 25/12.

(Nguồn: Người Lao Động)

Nguồn: Vtc

Tin địa phương

Google