26/05/2023, 19:06 Thêm vào topic
feature-top

Chiều 26/5, tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội bày tỏ việc trả lời kiến nghị của cử tri tại nhiều bộ, ngành vẫn còn chung chung, chưa có giải pháp cụ thể.

Cho ý kiến tại phiên thảo luận, Đại biểu Lý Văn Huấn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đánh giá qua báo cáo giám sát, các kiến nghị của cử tri hầu hết đã được giải quyết dứt điểm, nhận được sự ủng hộ của cử tri và nhân dân. Tuy nhiên, một số kiến nghị dù đã được tiếp thu, giải quyết, nhưng còn chuyển biến chậm, chưa được giải quyết kịp thời do việc phối hợp công tác giữa các bộ, ngành, địa phương còn chưa chặt chẽ.

Đại biểu đề nghị báo cáo cần làm rõ lĩnh vực nào có chuyển biến tích cực, cơ quan nào đã có tiến bộ rõ rệt trong giải quyết kiến nghị của cử tri, đặc biệt là giám sát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đã có tác động như thế nào.

Đại biểu Lý Văn Huấn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Ảnh - Quochoi.vn.

Đại biểu cũng đề nghị Ban Dân nguyện quan tâm hơn nữa, đôn đốc việc trả lời kiến nghị của cử tri với các bộ, ngành trung ương, nhất là kiến nghị của cử tri được tiếp thu, triển khai nhưng chưa giải quyết dứt điểm. Khi xây dựng kế hoạch, Ban Dân nguyện cần chú ý giám sát nội dung trả lời các kiến nghị đối với vụ việc còn chậm, nhiều bức xúc nổi cộm, những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần đã được trả lời nhưng chưa có chuyển biến tích cực.

Quan tâm đến chất lượng trả lời kiến nghị của cử tri, Đại biểu Trịnh Xuân An, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đề nghị cần xác định được nguồn để thực hiện giám sát những kiến nghị của nhân dân và cử tri tại mỗi kỳ họp, qua các đoàn đại biểu Quốc hội, thông qua tiếp xúc cử tri và qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể sẽ đầy đủ, đồng bộ hơn. Theo đại biểu, việc trả lời chủ yếu được thể hiện thông qua việc giải trình, cung cấp thông tin.

“Thực ra việc giải trình, cung cấp thông tin cũng là điều tốt, qua đó mới làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Tuy nhiên, góc độ khác cho thấy, các quy định của hệ thống pháp luật còn thiếu đồng bộ và rất nhiều vấn đề cử tri phải hỏi. Các bộ, ngành giải trình và phải cung cấp khối lượng này rất lớn”, Đại biểu Trịnh Xuân An nói và cho rằng, cần có kênh thông tin để thấy được cử tri và nhân dân đồng tình với việc giải trình, cung cấp thông tin hay không.

Đại biểu Trịnh Xuân An, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Ảnh - Quochoi.vn.

Ngoài ra, hiện nay còn một khối lượng lớn kiến nghị đang được tiếp thu, giải quyết, trong đó có 55 kiến nghị chưa có lộ trình giải quyết, đại biểu đề nghị cần làm rõ nội dung này.

Cho rằng việc trả lời kiến nghị cử tri cần cụ thể, đúng trọng tâm, trọng điểm, Đại biểu Nguyễn Tiến Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình nêu rõ, đối với những kiến nghị cụ thể, việc trả lời một số Bộ, ngành nhiều khi còn chung chung, mang tính viện dẫn “luật nọ, điều kia” mà không hướng dẫn lộ trình giải quyết cụ thể.

“Điều này khiến cho cử tri cảm thấy không thỏa đáng. Khi nhận các văn bản trả lời, một số văn bản trả lời không mang tính hướng dẫn, giải quyết, điều mà cử tri đang trông chờ. Một số cơ quan, ban, ngành trả lời không đúng, trọng tâm, trọng điểm”, Đại biểu Nguyễn Tiến Nam nêu thực tế.

Ngoài ra, một số cơ quan, bộ, ngành vẫn còn chậm, chưa kịp thời xem xét, trả lời kiến nghị của cử tri. Chính vì thế, để công tác giải quyết kiến nghị cử tri thực hiện hiệu quả, đúng với tính chất, mục đích và giải quyết kiến nghị, chứ không chỉ trả lời, đại biểu đề nghị, với những vấn đề mang tính sự vụ cụ thể, hay các kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về quy trình, thủ tục mà địa phương đang bế tắc, trả lời cần có sự hướng dẫn cụ thể, rà soát kỹ hồ sơ vụ việc, trả lời chi tiết…

Cũng cho ý kiến tại phiên thảo luận, đại biểu Mai Văn Hải, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa nói trên thực tế, công tác giải quyết kiến nghị của cử tri cũng còn có nhiều vướng mắc, khó khăn, cần phải đánh giá đúng vấn đề này.

Chính phủ, các bộ, ngành cần phải rà soát, xem xét lại, đối với những vấn đề chưa ban hành thì cần khẩn trương ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật.

Đại biểu Mai Văn Hải, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Ảnh - Quochoi.vn.

Đại biểu tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị cần tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Việc này cần phải làm thường xuyên và phải được giám sát mở rộng. Đặc biệt, cần phải giám sát trách nhiệm người đứng đầu trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; giám sát việc phối kết hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong vấn đề giải quyết các kiến nghị.

Để nâng cao chất lượng trả lời kiến nghị, Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đề nghị Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục thực hiện giám sát đến cùng.

Theo đại biểu tỉnh Hòa Bình, việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri không chỉ giám sát về số lượng các trả lời mà cần phải đi sâu giám sát đến chất lượng các nội dung trả lời, thời gian trả lời của các bộ, ngành đã đáp ứng được yêu cầu của cử tri và nhân dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hay chưa.

Nguồn: Vneconomy

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google