11/09/2021, 14:06 Thêm vào topic
feature-top

Phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (7); Thanh Trì (7);Chương Mỹ (5); Thường Tín (3); Đan Phượng (2); Hai Bà Trưng (2); Hoàng Mai (2).

Ảnh minh hoạ.

Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (23); Về từ TP Hồ Chí Minh (2); Chùm xét nghiệm sàng lọc khu vực nguy cơ (3). 3 ca bệnh cộng đồng ghi nhận tại huyện Thường Tín, phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc nguy cơ.

Chùm Sàng lọc khu vực nguy cơ (3):

1. N.T.T.M, nữ, sinh năm 1971.

2. N.T.H, nam, sinh năm 1999.

3. N.T.H, nữ, sinh năm 2006.

Địa chỉ: Liên Phương, Thường Tín.

Dịch tễ: Ba bệnh nhân cùng gia đình, ngày 10/9 được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, 11/9 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm về từ TP Hồ Chí Minh (2):

1. T.V.B, nam, sinh năm 1996.

- Địa chỉ: Thọ An, Đan Phượng.

- Dịch tễ: BN từ TP HCM về Hà Nội ngày 06/9, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 09/9, xuất hiện triệu chứng. Ngày 10/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

2. T.B.D, nam, sinh năm 1996.

- Địa chỉ: Thọ An, Đan Phượng.

- Dịch tễ: BN từ TP.HCM về Hà Nội ngày 06/9, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 09/9, xuất hiện triệu chứng. Ngày 10/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (23):

1. N.T.H, nữ, sinh năm 1985.

- Địa chỉ: Thụy Hương, Chương Mỹ.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN N.T.L. Ngày 09/9, BN xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 10/9, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

2. N.V.D, nam, sinh năm 2017.

- Địa chỉ: Thụy Hương, Chương Mỹ.

- Dịch tễ: BN là F1 (con) của BN N.T.H. Ngày 10/9, BN xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

3. N.V.T, nam, sinh năm 1980.

- Địa chỉ: Thụy Hương, Chương Mỹ.

- Dịch tễ: BN là F1 (chồng) của BN N.T.H. Ngày 09/9, BN xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

4. N.V.T, nam, sinh năm 2007.

- Địa chỉ: Thụy Hương, Chương Mỹ.

- Dịch tễ: BN là F1 (con) của BN N.T.H. Ngày 10/9, BN xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

5. N.T.C, nữ, sinh năm 1975.

- Địa chỉ: Thụy Hương, Chương Mỹ.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN N.V.D tiếp xúc lần cuối ngày 8/9. Ngày 10/9, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

6. H.T.A, nữ, sinh năm 2015.

- Địa chỉ: Liên Ninh, Thanh Trì.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân H.T.P, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 10/9 bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

7. N.T.Đ, nữ, sinh năm 1959.

- Địa chỉ: Liên Ninh, Thanh Trì.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân H.T.P, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 10/9 bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

8. N.T.H.V, nữ, sinh năm 1983.

- Địa chỉ: Lĩnh Nam, Hoàng Mai.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (vợ) bệnh nhân L.Đ.P, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 10/9 bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

9. Đ.G.K, nam, sinh năm 2011.

- Địa chỉ: Lĩnh Nam, Hoàng Mai.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (con) bệnh nhân L.Đ.P, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 10/9 bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

10. N.T.T, nữ, sinh năm 1984.

- Địa chỉ: Trương Định, Hai Bà Trưng.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.V, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 10/9 Bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

11. P.T.A, nam, sinh năm 2003.

- Địa chỉ: Trương Định, Hai Bà Trưng.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.V, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 10/9 Bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

12. N.T.N, nữ, sinh năm 1975.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa được đưa đi giãn dân, cách ly tại Thanh Xuân từ ngày 03/9. Ngày 11/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội).

13. H.G.B, nam, sinh năm 2012.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN H.M.T, được lấy mẫu và cách ly tập trung từ ngày 06/9. Ngày 11/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội).

14. Đ.Đ.T, nam, sinh năm 1993.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN N.T.T.B, được lấy mẫu và cách ly tập trung. Ngày 11/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội).

15. Đ.N.H, nữ, sinh năm 1994,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN Đ.N.H, đã được lấy mẫu và cách ly tập trung. Ngày 11/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội)

16. N.P.U, nữ, sinh năm 1999.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN M.T.H, được lấy mẫu và cách ly tập trung. Ngày 11/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội).

17. T.V.B, nam, sinh năm 1956.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN T.T.N, đã được lấy mẫu và cách ly tập trung. Ngày 11/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội).

18. T.T.A, nữ, sinh năm 2002.

- Địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN V.T.H. Ngày 11/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội).

19. T.T.K, nam, sinh năm 1995.

- Địa chỉ: Liên Ninh , Thanh Trì.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN P.T.Q.T, được lấy mẫu và cách ly tập trung. Ngày 11/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội).

20. B.D.H, nam, sinh năm 2009.

- Địa chỉ: Thanh Liệt, Thanh Trì.

- Dịch tễ: BN là cháu nội, là F1 của BN B.T.D, đã được cách ly tập trung, được lấy mẫu XN lần 1 âm tính. Ngày 10/9 có triệu chứng được lấy mẫu cho KQ dương tính(CDC Hà Nội).

21. B.D.B, nam, sinh năm 2015.

- Địa chỉ: Thanh Liệt, Thanh Trì.

- Dịch tễ: BN là cháu nội, là F1 của BN B.T.D, đã được cách ly tập trung, được lấy mẫu XN lần 1 âm tính. Ngày 10/9 có triệu chứng được lấy mẫu cho KQ dương tính(CDC Hà Nội).

22. H.K.T, nam, sinh năm 1969.

- Địa chỉ: Thanh Liệt, Thanh Trì.

- Dịch tễ: BN là sống trong khu vực phong tỏa, đã được lấy mẫu XN âm tính trước đó, ngày 09/9 được lấy mẫu định kỳ cho kết quả dương tính(CDC Hà Nội).

23. H.T.S, nam, sinh năm 1969.

- Địa chỉ: Thanh Liệt, Thanh Trì.

- Dịch tễ: BN là sống trong khu vực phong tỏa, đã được lấy mẫu XN trước đó âm tính, ngày 09/9 được lấy mẫu định kỳ cho KQ dương tính(CDC Hà Nội).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.755catrong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.591ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly2.164ca.

Nguồn: Saostar

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google