08/09/2021, 12:38 Thêm vào topic
feature-top

Phân bố theo quận/huyện: Thanh Trì (10), Thanh Xuân (8), Hai Bà Trưng (8), Hoàng Mai (4), Thường Tín (3), Đống Đa (1), Cầu Giấy (1). Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm sàng lọc khu vực nguy cơ (6). Chùm sàng lọc ho sốt (1); Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (28).

Ảnh minh hoạ.

Phân bố 7 ca mắc ghi nhận tại cộng đồng: Hai Bà Trưng (3), Thanh Trì (2), Thanh Xuân (1), Hoàng Mai (1).

Chùm sàng lọc khu vực nguy cơ (6):

1. N.T.L.H., Nữ, sinh năm 1974.

- Địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: Ngày 07/9 BN được lấy mẫu sàng lọc diện rộng. Ngày 08/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (Viện kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia thực hiện).

2. N.Đ.N., Nam, sinh năm 1987.

- Địa chỉ: Tứ Hiệp, Thanh Trì.

- Dịch tễ: Bệnh nhân được lấy theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ, ngày 08/9 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

3. Đ.T.T., Nam, sinh năm 1963.

4. T.T.H., Nữ, sinh năm 1962.

5. Đ.T.H., Nam, sinh năm 1995.

- Địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng.

- Dịch tễ: 3 Bệnh nhân cùng nhà, được lấy mẫu theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ, ngày 08/9 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

6. P.T.P., Nữ, sinh năm 1951.

- Địa chỉ: Hoàng Liệt, Hoàng Mai.

- Dịch tễ: Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc khu vực nguy cơ, ngày 08/9 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm sàng lọc ho sốt (1):

1. H.T.P., Nữ, sinh năm 1990.

- Địa chỉ: Liên Ninh, Thanh Trì.

- Dịch tễ: Bệnh nhân có đau rát họng, được lấy mẫu mẫu xét nghiệm sàng lọc ho sốt cộng đồng. Ngày 08/9 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Chùm F1 của các trường hợp ho, sốt cộng đồng (28):

1. U.T.T., Nữ, sinh năm 1969,

- Địa chỉ: Phương Mai, Đống Đa.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN N.T.T.H, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 7/9, được lấy mẫu cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội)

2. N.B.T., Nam, sinh năm 1980.

- Địa chỉ: Mai Dịch, Cầu Giấy.

- Dịch tễ: BN là F1, được chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 7/9, được lấy mẫu cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội)

3. N.V.C., Nam, sinh năm 1953.

4. N.T.L., Nữ, sinh năm 1981.

5. N.T.M., Nữ, sinh năm 2006.

- Địa chỉ: Tân Minh, Thường Tín.

- Dịch tễ: 3 bệnh nhân trên là F1 của bệnh nhân N.T.N, ngày 7/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

6. N.K.N., Nữ, sinh năm 2009.

7. N.M.Q., Nam, sinh năm 2006.

8. N.M.C., Nam, sinh năm 1978.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: 3 bệnh nhân trên là F1 của bệnh nhân N.T.Đ, được chuyển cách ly tập trung đã được cách ly tập trung. Ngày 08/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

9. L.T.H.T, Nữ, sinh năm 1991.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN N.Q.T, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 5/9. Ngày 08/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

10. M.T.H., Nữ, sinh năm 1954.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa được đưa đi giãn dân, cách ly tại Thạch Thất từ ngày 02/9. Ngày 08/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

11. T.V.N., Nam, sinh năm 1952.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN T.T.H, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 05/9. Ngày 08/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

12. H.H.L., Nữ, sinh năm 1995.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN T.T.C, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 1/9. Ngày 08/9 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

13. N.T.N., Nữ, sinh năm 2020.

- Địa chỉ: Tứ Hiệp, Thanh Trì.

- Dịch tễ: BN là F1 (con) của BN N.Đ.N. Ngày 7/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

14. L.T.D., Nữ, sinh năm 1993.

- Địa chỉ: Tứ Hiệp, Thanh Trì.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN N.Đ.N. Ngày 7/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

15. N.Đ.Q., Nam, sinh năm 1989.

- Địa chỉ: Tứ Hiệp, Thanh Trì.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN N.Đ.N, ngày 7/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

16. P.T.T., Nữ, sinh năm 1959.

- Địa chỉ: Tứ Hiệp, Thanh Trì.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN N.Đ.N. Ngày 7/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

17. T.T.D., Nữ, sinh năm 2019.

- Địa chỉ: Thanh Liệt, Thanh Trì.

- Dịch tễ: BN là F1 (sống cùng nhà) của BN T.H.Y, được xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày 5/9. Ngày 7/9 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

18. N.T.M., Nữ, sinh năm 1953.

- Địa chỉ: Tả Thanh Oai, Thanh Trì.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 5/9. Ngày 7/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

19. P.U.N., Nữ, sinh năm 2008.

- Địa chỉ: Tả Thanh Oai, Thanh Trì.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 5/9. Ngày 7/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

20. P.V.Q., Nam, sinh năm 2004.

- Địa chỉ: Tả Thanh Oai, Thanh Trì.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 5/9. Ngày 7/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

21. Đ.M.H., Nữ, sinh năm 1989.

- Địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân Đ.T.T, ngày 07/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

22. N.T.Q., Nữ, sinh năm 1995.

- Địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân Đ.T.T, ngày 07/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

23. Đ.K.N., Nam, sinh năm 2020.

- Địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (cháu) của bệnh nhân Đ.T.T, ngày 07/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

24. Đ.M.K., Nam, sinh năm 2021.

- Địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (cháu) của bệnh nhân Đ.T.T, ngày 07/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

25. P.Đ.K., Nam, sinh năm 2000.

- Địa chỉ: Vĩnh Hưng, Hoàng Mai.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân T.Đ.T, ngày 07/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

26. Đ.G.B., Nam, sinh năm 2006.

- Địa chỉ: Lĩnh Nam, Hoàng Mai.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân L.Đ.P, ngày 07/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

27. P.P.N., Nam, sinh năm 2005.

- Địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng.

- Dịch tễ: BN là F1 (cháu) của BN N.T.H, đã được cách ly cách ly tập trung. Ngày 7/9 được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (BV phụ sản Hà Nội thực hiện).

28. N.C.T., Nam, sinh năm 2005.

- Địa chỉ: Thịnh Liệt, Hoàng Mai.

- Dịch tễ: BN là F1 (con) của BN T.T.Y, được lấy mẫu (âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 7/9 có ho sốt được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.658 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.578 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.080 ca.

Nguồn: Saostar

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google