04/06/2021, 23:41 Thêm vào topic
feature-top

Trong văn bản này, Sở GD - ĐT thông tin, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10  năm học 2021-2022 (tổ chức vào ngày 7 và  8.6), toàn tỉnh  có 17 thí sinh phải cách ly y tế do thuộc diện F1, F2 và thuộc khu vực bị phong tỏa.  Để đảm bảo an toàn sức khỏe thí sinh và cộng đồng, đồng thời  đảm bảo quyền lợi chính đáng của các em, Sở GD - ĐT sẽ tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 đợt 2.

Cụ thể, đối tượng dự thi là thí sinh thuộc diện F1, F2, trong khu vực phong tỏa phải cách ly y tế nên không thể dự thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10  năm học 2021-2022 (ngày 7 và 8.6).

Thời gian tổ chức thi cho nhóm đối tượng này (dự kiến) vào ngày  3 và 4.8. Hội đồng coi thi sẽ tổ chức 1 Hội đồng coi thi tại Trường THPT Tây Ninh.

Các quy định về môn thi, thời gian làm bài, phương thức thi, xét tuyển… được thực hiện theo đúng Quyết định số 931/QĐ-UBND, ngày 23.4.2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2021-2022.

Kết quả của đợt 1  và đợt 2 được các trường trung học phổ thông thực hiện phương thức thi tuyển, phương thức kết hợp giữa thi và xét tuyển gộp chung để thực hiện xét trúng tuyển cho các em theo chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Giám đốc Sở  GD-ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai,  thông báo cụ thể đến từng thí sinh thuộc diện cách ly y tế được rõ để chủ động chuẩn bị tham dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 đợt 2, đồng thời yêu cầu các em phải nghiêm túc chấp hành quy định cách ly y tế trong phòng chống dịch bệnh,

Đ.V.T

Nguồn: Baotayninh

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google