15/07/2021, 08:55 Thêm vào topic
feature-top

THÔNG BÁO UBND thành phố Đà Nẵng giao cho Hội đồng hương thành phố tổ chức đưa đón bà con đồng hương ở HCM về quê tránh dịch.

THÔNG BÁO UBND thành phố Đà Nẵng giao cho Hội đồng hương thành phố tổ chức đưa đón bà con đồng hương về quê tránh dịch. Điều kiện cụ thể như sau: 1. Bà con có... Khác

Nguồn: Fbpg-ilovedn

Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google