06/10/2022, 18:27 Thêm vào topic
feature-top
Vĩnh Hưng tổ chức hội nghị Huyện ủy lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025

9 tháng năm 2022, việc thực hiện Nghị quyết Huyện ủy gặp không ít khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn của toàn Đảng bộ, chính quyền và người dân đã tập trung thực hiện Nghị quyết đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 3.153 tỉ đồng, đạt 84,6% Nghị quyết. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đạt 2.489 tỉ đồng; lĩnh vực công nghiệp, xây dựng đạt 488 tỉ đồng; lĩnh vực thương mại, dịch vụ đạt 176 tỉ đồng. Lĩnh vực nông nghiệp, được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, duy trì diện tích sản xuất, sản lượng theo kế hoạch. Việc thực hiện các mô hình liên kết sản xuất, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiếp tục quan thực hiện. Công tác chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi tiếp tục phát triển. Tình hình chăn nuôi ổn định, dịch bệnh được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện theo kế hoạch. Toàn huyện có 6/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện có 3/9 tiêu chí đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản có sự tập trung, tiến độ thi công và giải ngân các công trình được bảo đảm. Công tác chỉnh trang thị trấn được thực hiện thường xuyên, trật tự đô thị, cảnh quan môi trường được thực hiện thường xuyên, từng bước đi vào nề nếp.

Tổng thu ngân sách 9 tháng đạt gần 77,5 tỉ đồng, đạt 133% so với dự toán của tỉnh, đạt 119% dự toán huyện, chi ngân sách được bảo đảm theo hướng tập trung tiết kiệm, sát với yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung thực hiện, dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt. Công tác tiêm ngừa vắc xin phòng, chống Covid-19 bảo đảm yêu cầu. Duy trì ổn định việc giải quyết các chế độ chính sách, an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Hoạt động của hệ thống chính quyền có nhiều đổi mới, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường.

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng - Võ Thành Trí, tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng - Võ Thành Trí, trong 3 tháng cuối năm, Huyện ủy xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Chủ động phòng ngừa, ứng phó biến đổi khí hậu, thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2022 - 2023. Thực hiện hoàn thành các tiêu chí đưa xã Hưng Điền A đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án thuộc cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Lãnh đạo thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả công tác thu, chi ngân sách. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là công tác tiêm vắc-xin. Thực hiện có hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,…/.

Văn Đát

Nguồn: Baolongan

Tin địa phương

Google