08/12/2021, 10:30 Thêm vào topic
feature-top

Sáng 8/12, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết trong 5 nội dung dự kiến Chính phủ trình Quốc hội cho phép tổ chức thêm 1 kỳ họp bất thường thì có 4 nội dung đủ điều kiện để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Tại phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định.

Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đầu thấu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là những việc làm cần thiết để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn; đồng thời có thể có những nội dung có chính sách mới nhưng cần thiết và cấp bách trong bối cảnh vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến những giải pháp về tài chính và tiền tệ để hỗ trợ cho chương trình phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và hỗ trợ cho chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đây là vấn đề rất quan trọng và cấp bách hiện nay.

Theo Chủ tịch Quốc hội, một số nội dung trước đây Quốc hội đã uỷ quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Đây là những chương trình tổng thể và lại nằm ngoài khung khổ của các khung kế hoạch 5 năm đã trình Quốc hội xem xét, quyết định như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước trung hạn, kế hoạch vay và trả nợ trung hạn, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm...

"Những khung khổ 5 năm của giai đoạn 2021-2025 chúng ta đã trình Quốc hội xem xét, quyết định rồi. Đây là chúng ta tìm kiếm những dư địa trong chính sách tài khoá tiền tệ ngoài khung khổ, kế hoạch 5 năm đã được quyết định", Chủ tịch Quốc hội nói và nhấn mạnh đây là những vấn đề rất quan trọng, hệ trọng nên cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đồng thời, Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về chủ trương, những nội dung, thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp bất thường của Quốc hội. Trong đó sẽ căn cứ vào các nội dung xem xét trong phiên họp này xem có đủ điều kiện chưa, trình nội dung cụ thể gì, dự kiến thời gian, cách thức tổ chức thực hiện...

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 575 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2021; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 11 của Quốc hội.

Thường vụ Quốc hội cũng xem xét việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hành miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội  tiếp tục cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021 và xem xét, quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024.

Nguồn: Vtc

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google