Elon Musk và CEO Binance tiếp tục nói móc nhau trên MXH

Bảo Hoàng 25/11/2021

Elon Musk cho rằng sự cố Dogecoin trên sàn Binance có vẻ "mờ ám", còn CZ nói đó là vấn đề kỹ thuật, đồng thời "cà khịa" lỗi của Tesla.

1 bài viết

Bảo Hoàng
Màn khẩu chiến công khai của 2 vị CEO của Tesla và Binance
Elon Musk cho rằng sự cố Dogecoin trên sàn Binance có vẻ "mờ ám", còn CZ nói đó là vấn đề kỹ thuật, đồng thời "cà khịa" lỗi của Tesla.

Bình luận

Google