Hồ sơ Pandora - Thủ tướng Patrick Achi của Côte d'Ivoire

Anh Ngọc 15/10/2021

Tân Thủ tướng Patrick Achi từng du học ở Paris (Pháp) và bắt đầu tham gia chính trường từ cuối thập niên 1990 của thế kỷ trước

2 bài viết

Anh Ngọc
Thủ tướng Patrick Achi phản hồi các cáo buộc trong hồ sơ Pandora về mình
Văn phòng Thủ tướng Bờ Biển Ngà Patrick Achi tố cáo hành vi "sử dụng thông tin có mục đích xấu" sau khi thông tin trong Hồ sơ Pandora cho thấy ông sở hữu công ty Allstar Consultancy Services có trụ sở tại Bahamas.
Anh Ngọc
Patrick Achi là ai? - Thông tin về Thủ tướng Patrick Achi
Patrick Achi (sinh ngày 17 tháng 11 năm 1955) là một chính trị gia người Bờ Biển Ngà , người đã giữ chức Thủ tướng Bờ Biển Ngà kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2021

Bình luận

Google