Kỳ thi THPT Quốc gia 2021

Hóng Biến Siêu Tốc 07/07/2021

Thông tin về kỳ thi THPT Quốc gia 2021

1 bài viết

Hóng Biến Siêu Tốc
3 điểm thi THPT 2021 phải dừng ngay sáng nay do có thí sinh nhiễm và nghi nghiễm Covid-19
Trong sáng ngày 7/7, 2 địa phương đã cho 3 điểm trường nghỉ thi, dời sang thi đợt 2.

Bình luận

Google