Lịch chiếu phim Trung Quốc - Phim gì cũng có

Anonymous Bopp 04/11/2021

Bạn đang không biết phim bạn muốn xem có lịch chiếu như nào, đừng lo đã có tui đây, chuyên gia cập nhật lịch chiếu cho ace

20 + bài viết

Anonymous Bopp
Lịch chiếu phim Bright As The Moon - Sáng Như Trăng Trong Mây (2021)
Lịch phát sóng phim Sáng Như Trăng Trong Mây - Bright As The Moon: phim Sáng Như Trăng Trong Mây phát sóng từ ngày 4/10/2021 lúc 19 giờ trên Youku, phát song song FPT Play.
Thu Nhàn Nguyễn
Lịch chiếu phim Anh Trai Nhà Đối Diện-Sweet Sweet (2021)
Lịch chiếu phim Anh Trai Nhà Đối Diện-Sweet Sweet (2021). Bộ phim Anh Trai Nhà Đối Diện-Sweet Sweet (2021) dự kiến phát sóng vào năm 16/9/2021 với 24 tập và độ dài 45p
Thu Nhàn Nguyễn
Lịch chiếu phim Quân Cửu Linh-Jun Jiu Ling (2021)
Lịch chiếu phim Quân Cửu Linh-Jun Jiu Ling (2021). Bộ phim Quân Cửu Linh-Jun Jiu Ling (2021) dự kiến phát sóng vào năm 7/9/2021 với 40 tập và độ dài 45p
Thu Nhàn Nguyễn
Lịch chiếu phim Hào Quang-The Justice (2021)
Lịch chiếu phim Hào Quang-The Justice (2021). Bộ phim Hào Quang-The Justice (2021) dự kiến phát sóng vào năm 8/9/2021 với 36 tập
Thu Nhàn Nguyễn
Lịch chiếu phim Xuân Lai Chẩm Tinh Hà-Cry Me A River of Stars (2021)
Lịch chiếu phim Xuân Lai Chẩm Tinh Hà-Cry Me A River of Stars (2021). Bộ phim Xuân Lai Chẩm Tinh Hà-Cry Me A River of Stars (2021) dự kiến phát sóng vào năm 31/08/2021 với 24 tập và độ dài 45p
Thu Nhàn Nguyễn
Lịch chiếu phim Ma Thổi Đèn: Vân Nam Trùng Cốc-Candle in the Tomb: The Worm Valley (2021)
Lịch chiếu phim Ma Thổi Đèn: Vân Nam Trùng Cốc -Candle in the Tomb: The Worm Valley(2021). Bộ phim LMa Thổi Đèn: Vân Nam Trùng Cốc-Candle in the Tomb: The Worm Valley (2021) dự kiến phát sóng vào năm 30/8//2021 với 16 tập và độ dài 45p
Thu Nhàn Nguyễn
Lịch chiếu phim Nữ Hoàng Trả Giá- My Bargain Queen (2021)
Lịch chiếu phim Nữ Hoàng Trả Giá- My Bargain Queen (2021). Bộ phim Nữ Hoàng Trả Giá- My Bargain Queen (2021) dự kiến phát sóng vào năm 3/9/2021 với 40 tập và độ dài 45p
Thu Nhàn Nguyễn
Lịch chiếu phim Lập Trình Viên Đáng Yêu-Cute Programmer (2021)
Lịch chiếu phim Lập Trình Viên Đáng Yêu- Cute Programmer (2021). Bộ phim Lập Trình Viên Đáng Yêu (2021) dự kiến phát sóng vào năm 10/9/2021 với 30 tập
Anonymous Bopp
Lịch chiếu phim Không Ai Khác Ngoài Tôi - Chess Love (2021)
Lịch chiếu phim Không Ai Khác Ngoài Tôi - Chess Love (2021): Bộ phim Không Ai Khác Ngoài Tôi lên sóng ngày 8/9/2021 từ thứ 2 đến Chủ Nhật mỗi ngày 2 tập. Không Ai Khác Ngoài Tôi kéo dài trong 40 tập, mỗi tập 45p.
Anonymous Bopp
Lịch chiếu phim Nhất Sinh Nhất Thế - Forever and Ever (2021)
Lịch chiếu phim Nhất Sinh Nhất Thế - Forever and Ever (2021): Bộ phim Nhất Sinh Nhất Thế/Trọn Đời Trọn Kiếp lên sóng ngày 6/9/2021 trên Iqiyi vào thứ 2, 3, 4 hàng tuần với độ dài 30 tập, mỗi tâp 40p.
Như Cố - Trương Bích Thần | Trường An Như Cố OST | iQiyi Vietnam
www.youtube.com
Thu Nhàn Nguyễn
Lịch chiếu phim Nửa Hiệp Cơ Trí-Be Yourself (2021)
Lịch chiếu phim Nửa Hiệp Cơ Trí-Be Yourself (2021). Bộ phim Nửa Hiệp Cơ Trí-Be Yourself (2021) dự kiến phát sóng vào năm 2021 với 24 tập và độ dài 45p
Thu Nhàn Nguyễn
Lịch chiếu phim Chọc Phải Chủ Tịch Tổng Tài-Fall In Love With My Trouble (2021)
Lịch chiếu phim Chọc Phải Chủ Tịch Tổng Tài-Fall In Love With My Trouble (2021). Bộ phim Chọc Phải Chủ Tịch Tổng Tài-Fall In Love With My Trouble (2021) dự kiến phát sóng vào năm 13/5/2021 với 30 tập và độ dài 45p
Phương Lê Thanh
Lịch chiếu phim Hoàng hậu công lược -The Queen of Attack 2 (2021)
Lịch chiếu phim Hoàng hậu công lược -The Queen of Attack 2 (2021) Bộ phim Hoàng hậu công lược -The Queen of Attack 2 (2021) sẽ phát sóng vào ngày 18/08/2021 với độ dài 18 tập. Thời lượng mỗi tập 15 phút vào các ngày trong tuần.
【ENG SUB】《进击的皇后 The Queen of Attack》第2集 皇上改变套路盛宠皇后【芒果TV青春剧场】
www.youtube.com
Phương Lê Thanh
Lịch chiếu phim Trường An Như Cố (Cốt Cách Mỹ Nhân)-Chang An Memories
Lịch chiếu phim Trường An Như Cố (Cốt Cách Mỹ Nhân)-Chang An Memories: Bộ phim Trường An Như Cố (Cốt Cách Mỹ Nhân) sẽ phát sóng vào ngày 18/08/2021 trên IQIYI lúc 19h00 Việt Nam với độ dài 30 tập. Mỗi tập thời lượng 45 phút.
Official Trailer: Nhậm Gia Luân & Bạch Lộc | Trường An Như Cố | iQiyi Vietnam
www.youtube.com
Thu Nhàn Nguyễn
Lịch chiếu phim Bán Thành Hoa Vũ Bạn Quân Ly- A World of Hidden Phoenixes (2021)
Lịch chiếu phim Bán Thành Hoa Vũ Bạn Quân Ly- A World of Hidden Phoenixes (2021). Bộ phim Bán Thành Hoa Vũ Bạn Quân Ly- A World of Hidden Phoenixes (2021) dự kiến phát sóng vào năm 2021 với 42 tập và độ dài 45p
Thu Nhàn Nguyễn
Lịch chiếu phim Nữ Nhi Nhà Họ Kiều- The Bond (2021)
Lịch chiếu phim Nữ Nhi Nhà Họ Kiều- The Bond (2021). Bộ phim Nữ Nhi Nhà Họ Kiều- The Bond (2021) dự kiến phát sóng vào năm 2021 với 50 tập và độ dài 45p
Acacia Hary
Lịch chiếu phim Kết Hôn Thử 99 Ngày (Love together 99)
Lịch chiếu phim Kết Hôn Thử 99 Ngày (Love together 99) Bộ phim Kết Hôn Thử 99 Ngày (Love together 99) Ngày Công Chiếu : 20/08/2021 Số Tập : 24 Độ Dài : 45 phút
Phương Lê Thanh
Lịch chiếu phim Thành Phố Lý Tưởng-The Ideal City (2021)
Lịch chiếu phim Thành Phố Lý Tưởng-The Ideal City (2021): Bộ phim Thành Phố Lý Tưởng-The Ideal City (2021) phát sóng trên IQIY từ ngày 12/8/2021. Sẽ cập nhập mỗi ngày 2 tập mỗi tập có thời lượng 45 phút.
Vietsub Trailer Thành phố lý tưởng - Tôn Lệ, Triệu Hiệu Đình, Cao Diệp, Dương Siêu Việt
www.youtube.com
Mạnh Đinh
Lịch chiếu phim Mộng Hoa Lục - Meng Hua Lu(2021)
Lịch chiếu phim Mộng Hoa Lục(2021). Bộ phim Mộng Hoa Lục (2021) dự kiến phát sóng vào năm 2021 với 48 tập và dài 45p.
Mạnh Đinh
Lịch chiếu phim Cổ Trang: Cửu Châu Hộc Châu Phu Nhân(2021)
Lịch chiếu phim Cửu Châu Hộc Châu Phu Nhân(2021). Bộ phim Cửu Châu Hộc Châu Phu Nhân(2021) dự kiến phát sóng vào năm 2021 với 55 tập và dài 45p.

Bình luận

Google