Zing Chart tiếp tục được MAMA tin tưởng để chọn đề cử

Quang Le 23/11/2021

Dữ liệu bảng xếp hạng Zing Chart do Zing MP3 cung cấp bước sang năm thứ 5 trở thành một tiêu chí chọn đề cử của MAMA 2021.

1 bài viết

Quang Le
#zingchart và 5 năm được MAMA tin tưởng chọn đề cử trao giải
Sánh ngang với các bảng xếp hạng trứ danh châu Á, #zingchart tiếp tục trở thành căn cứ trao giải của MAMA 2021.

Bình luận

Google